Iniekcja ciśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa

Urządzenie do iniekcji ciśnieniowej

Iniekcja ciśnieniowa – skorzystaj z nowoczesnej technologii bezwykopowej

Iniekcja ciśnieniowa polega na wtłoczeniu mleczka cementowego lub innej substancji uszczelniającej pod ciśnieniem w puste szczeliny. Do tego celu wykorzystujemy pompę cementową marki TURBOSLO o wydajności 45 l/min i ciśnieniu wtłaczania wynoszącym od 25 do 40 bar. Głównym zadaniem iniekcji ciśnieniowych, jako technologii bezwykopowej jest wypełnienie pustki pomiędzy rurą docelową a gruntem rodzimym w sposób nieinwazyjny. Dzięki tej metodzie uzyskujemy maksymalną sztywność i szczelność zabudowanego rurociągu. Ten zabieg jest powszechnie stosowany przy mikrotunelowaniu oraz przewiertach hydraulicznych w krajach zachodnich.