Mikrotuneling

Mikrotuneling

 

Mikrotuneling – nowoczesna metoda budowy tuneli

Mikrotunelowanie narodziło się w połowie lat 70. w Japonii. Tam też została skonstruowana pierwsza głowica do wykonywania tego typu przecisków pneumatycznych. Mikrotuneling jest dzieckiem tunelowania, ponieważ został opracowany na podstawie maszyn do drążenia tuneli o dużych przekrojach, sięgających nawet do 19 metrów.

Opis technologii:

Mikrotunelowanie stało się przodującą technologią do wykonywania przecisków pneumatycznych w miejscach trudno dostępnych oraz w miastach, gdzie maszyny budowlane znacznie utrudniłyby życie mieszkańców. Dostępna technologia jest w stanie wykonać przecisk sterowany w każdych warunkach geotechnicznych, od mułów bądź bagien po twarde skały i granity. Praktycznie nie istnieją przeszkody pochodzenia naturalnego uniemożliwiające wykonanie mikrotuneli. Co więcej, urządzenie do mikrotunelingu może pracować pod poziomem wody gruntowej. Mikrotunelowanie charakteryzuje się również możliwością sterowania i tworzenia różnego rodzaj łuków oraz zakrętów (nawet do promienia krzywizny sięgającego 200 metrów).

 

Mikrotuneling

 

 

Zalety mikrotunelingu – poznaj skuteczną technologię bezwykopową

Do zasadniczych zalet tej technologii w porównaniu do tradycyjnych metod takich jak rozkopy, czy przewierty sterowane zaliczymy:

 • niską emisję CO2 zarówno w trakcie budowy, jak i – dzięki uniknięciu zakłóceń – podczas transportu drogowego,
 • ograniczoną emisję hałasu,
 • znacznie krótszy czas realizacji prac,
 • brak konieczności budowy metodą wykopową,
 • brak utrudnień w funkcjonowaniu dużych aglomeracji,
 • ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym podczas układania rur,
 • bezkolizyjne przejścia pod rzekami, jak również jeziorami,
 • brak negatywnego wpływu na infrastrukturę i krajobraz,
 • ochronę roślinności poprzez zapobieganie obniżeniu poziomu wód gruntowych,
 • możliwość wykonywania przecisku pneumatycznego w trudnych warunkach geotechnicznych,
 • możliwość wykonywania przecisków sterowanych z dużą dokładnością,
 • niewielką ilość urobku,
 • możliwość wykonywania mikrotuneli ez względu na warunki atmosferyczne.

Czym jest mikrotunelowanie

Mikrotunelowanie jest to drążenie tunelu w jednoetapowym odcinku, dzięki zastosowaniu pośrednich stacji hydraulicznych i odpowiedniej do warunków geotechnicznych tzw. głowicy skrawającej umieszczonej na czole maszyny (urządzenia). Wiercenie odbywa się poprzez drążenie tunelu z jednoczesnym wciskaniem rur osłonowych i wydobywaniem na powierzchnię zwiercin. Rurociąg wbudowywany jest od wykopu początkowego (komory startowej) do wykopu końcowego, docelowego.

 

Elementy w mikrotunelowaniu