Przewierty poziome sterowane

Przewierty poziome sterowane

Przewierty sterowane – atrakcyjna cena, wysoka jakość usług – Przedsiębiorstwo Robót Bezwykopowych

Przewierty poziome sterowane to technologia zabudowy rur kanalizacyjnych w gruncie rodzimym z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. Umożliwiamy wykorzystanie rur kamionkowych, stalowych, GRP itp. W zależności od rodzaju zabudowanych rur stosuje się kilka etapów wykonania. Maksymalny odcinek wciskanych rur (od studni do studni) może sięgać 70 metrów – z dokładnością przy wyjściu nawet do 1 cm.

Podstawowy schemat przebiegu przewiertu poziomego sterowanego:

Etap I – przewiert poziomy pilotażowy

przewiert poziomy pilotażowy

Aby przystąpić do tego etapu, potrzebne jest wcześniejsze przygotowanie komór – startowej i odbiorczej, posadowienie maszyny na zakładanej rzędnej – z określonym spadkiem oraz ustawienie wiertnicy w osi poziomej.

Po pracach przygotowawczych następuje właściwy etap przewiertów poziomych. Do pierwszej żerdzi dokręcany jest „pilot” – zwykły lub widiowy (w zależności od warunków gruntowych). Kolejne skręcane ze sobą żerdzie wciskamy w grunt, tworząc ciąg żerdzi pilotowych, aż do momentu wyjścia w komorze odbiorczej. Na etapie przeciskania żerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku są natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Dokładny kierunek toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie parametry przekazywane są zestawem kamer oraz wyświetlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakładanymi parametrami i spadkiem z bardzo dużą dokładnością.

Etap II – rozwiercanie i wpychanie stalowych rur osłonowych

Przewiert poziomy sterowany rozwiercanie i wpychanie stalowych rur osłonowych

W etapie tym następuje powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy oraz wpychanie rur osłonowych. Rozwiercanie odbywa się przy pomocy głowicy odpowiedniej do warunków geologicznych. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz poprzez przenośniki ślimakowe. W miarę postępu prac dokładane są kolejne rury osłonowe oraz ślimaki wiertnicze, a w komorze odbiorczej wypychane są żerdzie.

Etap III – wciskanie rur kamionkowych i wypychanie rur osłonowych

Przewiert poziomy sterowany wciskanie rur kamionkowych i wypychanie rur osłonowych

W trzecim etapie w miejsce osłonowych rur stalowych (o średnicy odpowiedniej rurom instalacyjnym) wpychane są docelowe rury docelowe (kamionkowe, GRP itp.).